Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Europejska Agencja Leków (EMA) opublikowała nowe narzędzie pokazujące główne etapy procesu przenoszenia siedziby Agencji do Amsterdamu. EMA ze względu na ważną rolę, jaką odgrywa w zakresie ochrony zdrowia ludzi i zwierząt w Unii Europejskiej (UE), zobowiązuje się do zapewnienia zainteresowanym stronom i społeczeństwu pełnej przejrzystości projektu relokacji. Narzędzie do śledzenia umożliwi wszystkim zainteresowanym stronom śledzenie postępów w tym zakresie.

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2018/03/WC500244941.pdf