Notatka bezpieczeństwa firmy Zimmer GmbH dotycząca stosowania głów metalowych: Modułowych głów kości udowej (CoCr), Głów kości udowej Protasul S30, Głów Metasul