Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics Inc. dotycząca interferencji N-acetylocysteiny (NAC) i metamizolu z testami opartymi na reakcji Trindera lub podobnych reakcjach stosowanymi w systemach ADVIA Chemistry