Notatka bezpieczeństwa firmy LivaNova dotycząca czyszczenia i dezynfekcji urządzeń grzejąco-chłodzących Heat Cooler 1T i 3T w aparatach do krążenia pozaustrojowego – aktualizacja druga