Notatka bezpieczeństwa firmy Abbott Ireland Diagnostics Division dotycząca wycofania z obrotu i używania odczynnika ARCHITECT STAT High Sensitive Troponin-I Reagent Kit, nr kat. 3P25-26, nr partii 56940UI00