Notatka bezpieczeństwa firmy Abbott Ireland Diagnostics Division dotycząca fałszywie zawyżonych wyników testu ARCHITECT Estradiol (nr kat. 7K72) w próbkach od pacjentek otrzymujących fulwestrant (Faslodex)