Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

            Grzegorz Cessak

KOMUNIKAT

PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH,

WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH

z dnia 27 lutego 2019 roku

w sprawie zmian porejestracyjnych związanych z Brexitem

 

W związku z planowanym na 29 marca 2019 roku wyjściem Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej i ryzykiem przeprowadzenia wyjścia bez porozumienia, rekomendujemy jak najszybsze przeprowadzenie poniższych zmian w dokumentacji:

  • podmiotu odpowiedzialnego posiadającego pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego,
  • miejsca wytwarzania/miejsca prowadzenia działalności importowej, gdzie następuje kontrola serii,
  • wytwórcy/importera, u którego następuje zwolnienie serii,
  • osoby odpowiedzialnej za nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii (QPPV),
  • szczegółowego opisu systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii produktów leczniczych weterynaryjnych (DDPS).

Implementacja wyżej wymienionych zmian porejestracyjnych powinna nastąpić przed dniem 30 marca 2019 r. celem zachowania zgodności z prawodawstwem unijnym.

Jednocześnie prosimy o bieżące zapoznawanie się z informacjami znajdującymi się na stronach internetowych Europejskiej Agencji Leków (EMA) oraz Grupy Koordynacyjnej ds. Procedur Wzajemnego Uznania i Zdecentralizowanej dla leków przeznaczonych dla zwierząt (CMDv):

EMA https://www.ema.europa.eu/en/about-us/uks-withdrawal-eu/brexit-related-guidance-companies

CMDv http://www.hma.eu/542.html

Prezes Urzędu Rejestracji              

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych               

/-/ Grzegorz Cessak                 

 

 

Do archiwum: 
Nie