Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

            Grzegorz Cessak

 

Komunikat Prezesa Urzędu z dnia 27 maja 2020 r. ws. przesunięcia wejścia w życie rozporządzenia 2017/745

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/561 z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych w odniesieniu do dat rozpoczęcia stosowania niektórych jego przepisów (Dz. Urz. UE L 130 z 24.4.2020, str. 18), data rozpoczęcia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 117 z 03.05.2019, str. 9 i Dz. Urz. UE L 334 z 27.12.2019, str. 165) została przesunięta do dnia 26 maja 2021 r.

Powyższe oznacza, że obowiązujący obecnie stan prawny zostanie utrzymany do dnia 26 maja 2021 r., tym samy do wyrobów medycznych zastosowanie mają przepisy dotychczasowe.

Prezes Urzędu Rejestracji                  

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych                 

/-/ Grzegorz Cessak                      

Do archiwum: 
Nie