Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

KOMUNIKAT
DYREKTORA GENERALNEGO URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW
LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
z dnia 8 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany adresu siedziby Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Dyrektor Generalny Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych informuje, że w 2014 r. nastąpi zmiana adresu siedziby Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Informacja ta ma niezmiernie istotne znaczenie dla Podmiotów Odpowiedzialnych w związku, z ustanowioną przepisami prawa, koniecznością umieszczania w ulotkach dla pacjentów aktualnych danych umożliwiających zgłaszanie do Urzędu działań niepożądanych produktów leczniczych.

Mając na uwadze powyższe, przekazuję do Państwa wiadomości, iż Urząd będzie funkcjonował:
- do 16 kwietnia 2014 r. przy ulicy Ząbkowskiej 41 w Warszawie (03-736),
- od 17 kwietnia 2014 r.
przy ulicy Al. Jerozolimskie 181C w Warszawie (02-222).

W przypadku zmiany powyższych terminów, Urząd będzie informował o tym fakcie na bieżąco na swojej stronie internetowej www.urpl.gov.pl.

Dane dotyczące numerów telefonicznych oraz numerów faksów pozostaną bez zmian, z wyjątkiem numerów komórek organizacyjnych podległych Wiceprezesowi ds. Produktów Leczniczych Weterynaryjnych. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną także podane na stronie internetowej Urzędu.

Dyrektor Generalny
/-/ Tomasz Kałduś

 

Do archiwum: 
Nie