Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia dotyczący obracającego się i (lub) poluzowanego metalowego wieczka produktu leczniczego VELCADE (bortezomib) fiolki 3,5 mg, numery serii: GJZT7, GJZT8, GJZTA, GLZSM, GLZSN.