Informacja z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie Raportu Rocznego Prezesa Urzędu za 2016 rok

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Grzegorz Cessak

 

INFORMACJA
z dnia 28 czerwca 2017 roku

 

w sprawie Raportu Rocznego Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych za 2016 rok
 

 

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Urzędu w zakładce „Urząd” został udostępniony Raport Roczny Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych za 2016 rok.

Dokument stanowi wymagane przepisami art. 25 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 126 poz. 1382) sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu.

 

 

                                                                            Prezes Urzędu

                                                                        Rejestracji Produktów Leczniczych,

                                                                     Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

                                                                   /-/  Grzegorz Cessak