Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

 

 Grzegorz Cessak

 

 

Informacja z dnia 21 grudnia 2017 roku 
w sprawie zawartości Suplementu 9.3 do dziewiątego wydania farmakopei Europejskiej

Informuje się, że Suplement 9.3 do Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur.) wydanie dziewiąte wprowadza uzupełnienia i zmiany do Ph. Eur., które stają się obowiązujące w krajach stosujących Farmakopeę Europejską w tym w Rzeczpospolitej Polskiej, od dnia 1 stycznia 2018 r., na podstawie Rezolucji Rady Europy (Council of Europe, European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P-PH)) AP-CPH (16) 3.

W załączeniu do Informacji przedstawia się tabelę zawierającą tytuły tekstów podstawowych (rozdziałów), monografii ogólnych i monografii szczegółowych zawartych w Suplemencie 9.3 do Farmakopei Europejskiej. Nazewnictwo podane jest w języku łacińskim, angielskim, francuskim i polskim. Przy tytułach, w górnym indeksie, umieszczono oznakowania dotyczące rodzaju wprowadzanego do tekstu Suplementu 9.3 Ph. Eur. uzupełnienia lub zmiany. Wyjaśnienia zastosowanych oznakowań podaje się poniżej:

*    − jednobrzmiące nazwy angielska i francuska,
**  – monografia opublikowana pod wskazanym tytułem w dziewiątym wydaniu Ph. Eur., przed opublikowaniem Suplementu 9.3,

I     – oznacza monografię niezamieszczoną dotychczas w Ph. Eur.,
II   – oznacza monografię Ph. Eur., która została poddana pełnemu procesowi rewizji,
III  – oznacza monografię Ph. Eur., do której wprowadzono częściowe zmiany o charakterze merytorycznym,
IV  – oznacza monografię Ph. Eur. o zmienionym tytule,
V   – oznacza monografię Ph. Eur. wycofaną z Farmakopei Europejskiej.

 

Prezes Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych

/-/ Grzegorz Cessak