Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

          Grzegorz Cessak

Informacja z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie uzupełnień do bazy EDQM Standard Terms i wydawnictwa ALMANACH (numer specjalny z lipca 2007)

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych podaje poniżej polską wersję terminów standardowych postaci leku i łączonych terminów standardowych, wprowadzoną do elektronicznej bazy EDQM Standard Terms w grudniu 2019 r.

Poniższe terminy stanowią jednocześnie dalszą aktualizację wydawnictwa ALMANACH numer specjalny z lipca 2007 r. (wraz z Informacjami Prezesa Urzędu z dnia 27 lipca 2009 r., z dnia 23 kwietnia 2010 r., z dnia 6 października 2010 r., z dnia 22 grudnia 2010 r., z dnia 13 maja 2011 r., z dnia 11 lipca 2011 r., z dnia 21 listopada 2011 r., z dnia 23 maja 2012 r., z dnia 26 czerwca 2012 r., z dnia 12 września 2012 r., z dnia 7 stycznia 2013 r., z dnia 25 czerwca 2013 r., z dnia 10 października 2013 r., z dnia 17 grudnia 2013 r., z dnia 18 lipca 2014 r., z dnia 9 października 2014 r., z dnia 21 kwietnia 2015 r., z dnia 13 lipca 2015 r., z dnia 9 listopada 2015 r., z dnia 28 kwietnia 2016 r., z dnia 19 lipca 2016 r., z dnia 13 grudnia 2016 r., z dnia 10 maja 2017 r., z dnia 8 stycznia 2018 r., z dnia 26 kwietnia 2018 r., z dnia 7 sierpnia 2018 r., z dnia 21 grudnia 2018 r. i z dnia 9 maja 2019 r.).

I. Terminy standardowe postaci leku

Medicinal larvae – Larwy lecznicze

Urethal ointment – Maść do cewki moczowej

V. Łączone terminy standardowe

Nasal powder in single-dose container – Proszek do nosa w pojemniku jednodawkowym

Powder and solution for suspension for injection – Proszek i roztwór do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

Solution for infusion in cartridge – Roztwór do infuzji we wkładzie

  Prezes Urzędu                           

Rejestracji Produktów Leczniczych,          

             Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

/-/  Grzegorz Cessak