Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

            Grzegorz Cessak

Informacja z dnia 19 marca 2020 roku

w sprawie zawartości Suplementu 10.1 do dziesiątego wydania Farmakopei Europejskiej

Informuje się, że Suplement 10.1 do Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur.) wydanie dziesiąte wprowadza uzupełnienia i zmiany do Ph. Eur., które stają się obowiązujące w krajach stosujących Farmakopeę Europejską w tym w Rzeczpospolitej Polskiej, od dnia 1 kwietnia 2020 r., na podstawie Rezolucji Rady Europy (Council of Europe, European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P-PH)) AP-CPH (19) 1.

W załączeniu do Informacji przedstawia się tabelę zawierającą tytuły tekstów podstawowych (rozdziałów), monografii ogólnych i monografii szczegółowych zawartych w Suplemencie 10.1 do Farmakopei Europejskiej. Nazewnictwo podane jest w języku łacińskim, angielskim, francuskim i polskim. Przy tytułach, w górnym indeksie, umieszczono oznakowania dotyczące rodzaju wprowadzanego do tekstu Suplementu 10.1 Ph. Eur. uzupełnienia lub zmiany. Wyjaśnienia zastosowanych oznakowań podaje się poniżej:

*    − jednobrzmiące nazwy angielska i francuska,

**  – monografia opublikowana pod wskazanym tytułem w dziesiątym wydaniu Ph. Eur., przed opublikowaniem Suplementu 10.1,

I     – oznacza monografię niezamieszczoną dotychczas w Ph. Eur.,

II   – oznacza monografię Ph. Eur., która została poddana pełnemu procesowi rewizji,

III  – oznacza monografię Ph. Eur., do której wprowadzono częściowe zmiany o charakterze merytorycznym,

IV  – oznacza monografię Ph. Eur. o zmienionym tytule,

V   – oznacza monografię Ph. Eur. wycofaną z Farmakopei Europejskiej.

 

 

  Prezes Urzędu                            

Rejestracji Produktów Leczniczych,        

             Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

/-/  Grzegorz Cessak