Informacja z dnia 16.03.2017 r. w sprawie oceny środków gadolinowych stosowanych w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

 Grzegorz Cessak

 

 

 

Informacja z dnia 16.03.2017 r.

w sprawie oceny środków gadolinowych stosowanych w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego

 

 

Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (Pharmacovigilance and Risk Assessment Committee - PRAC) Europejskiej Agencji Leków zalecił zawieszenie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla czterech gadolinowych środków kontrastowych o liniowej budowie z uwagi na dowody potwierdzające, że niewielkie ilości zawartego w nich gadolinu odkładają się w mózgu.

Środki o których mowa to iniekcje dożylne kwasu gadobenowego, gadodiamidu, kwasu gadopentetowego i gadowersetamidu, podawane pacjentom w celu wzmacniania obrazu uzyskiwanego w badaniu metodą rezonansu magnetycznego (MRI).

Przeprowadzony przez PRAC przegląd opierający się na badaniach bezpośrednich pomiarów gadolinu w tkankach mózgowych i obszarach o zwiększonej intensywności sygnału widocznych na obrazach z rezonansu magnetycznego, wiele miesięcy po ostatniej iniekcji środka kontrastowego zawierającego gadolin, pozwolił znaleźć przekonujące dowody wskazujące na gromadzenie się gadolinu w mózgu.

Ostateczne zalecenia PRAC zostaną przekazane Komitetowi ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) w celu uzyskania opinii. Dalsze szczegóły zostaną opublikowane w momencie uzyskania stanowiska CHMP.

 

 

Więcej informacji znajduje się w załączonym poniżej komunikacie Europejskiej Agencji Leków i jego tłumaczeniu.

 

 

 

Prezes Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych

/-/ Grzegorz Cessak