Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

          Grzegorz Cessak

INFORMACJA
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie Raportu Rocznego Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych za 2018 rok

 

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Urzędu w zakładce „Urząd” został udostępniony Raport Roczny Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych za 2018 rok.

Dokument stanowi wymagane przepisami art. 25 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 126 poz. 1382) sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu.

 

Prezes Urzędu                             

Rejestracji Produktów Leczniczych,          

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

          /-/  Grzegorz Cessak