Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Grzegorz Cessak

 

Informacja z dnia 10 maja 2017 r.

w sprawie uzupełnień do bazy EDQM Standard Terms

i wydawnictwa ALMANACH (numer specjalny z lipca 2007)

 

            Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych podaje poniżej polską wersję terminów standardowych postaci leku i łączonych terminów standardowych, wprowadzoną do elektronicznej bazy EDQM Standard Terms w maju 2017 r.

               Poniższe terminy stanowią jednocześnie dalszą aktualizację wydawnictwa ALMANACH numer specjalny z lipca 2007 r. (wraz z Informacjami Prezesa Urzędu z dnia 27 lipca 2009 r., z dnia 23 kwietnia 2010 r., z dnia 6 października 2010 r., z dnia 22 grudnia 2010 r., z dnia 13 maja 2011 r., z dnia 11 lipca 2011 r., z dnia 21 listopada 2011 r., z dnia 23 maja 2012 r., z dnia 26 czerwca 2012 r.,
z dnia 12 września 2012 r., z dnia 7 stycznia 2013 r., z dnia 25 czerwca 2013 r., z dnia 10 października 2013 r., z dnia 17 grudnia 2013 r., z dnia 18 lipca 2014 r., z dnia 9 października 2014 r., z dnia 21 kwietnia 2015 r., z dnia 13 lipca 2015 r., z dnia 9 listopada 2015 r., z dnia 28 kwietnia 2016 r., z dnia 19 lipca 2016 r. i z dnia 13 grudnia 2016 r.).

 

I. Terminy standardowe postaci leku

Concentrate for concentrate for oral spray, suspension (Vet.) – Koncentrat do koncentratu do sporządzania aerozolu doustnego, zawiesiny (Wet.)

Emulsion for suspension for injection – Emulsja do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

Lyophilisate for oral spray, suspension (Vet.) – Liofilizat do sporządzania aerozolu doustnego, zawiesiny (Wet.)

Nasal spray, lyophilisate for suspension (Vet.)Aerozol do nosa, liofilizat do sporządzania
zawiesiny (Wet.)

Oculonasal suspension (Vet.) – Zawiesina na oczy i nozdrza (Wet.)

Oral spray, suspension (Vet.) – Aerozol doustny, zawiesina (Wet.)

 

V. Łączone terminy standardowe

Concentrate and solvent for concentrate for oral spray, suspension (Vet.) – Koncentrat i rozpuszczalnik do koncentratu do sporządzania aerozolu doustnego, zawiesiny (Wet.)

Emulsion and lyophilisate for suspension for injection (Vet.) Emulsja i liofilizat do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań (Wet.)

Emulsion for infusion in administration system – Emulsja do infuzji w zestawie do podawania

Granules in single-dose container – Granulat w pojemniku jednodawkowym

Lyophilisate and solvent for oculonasal suspension (Vet.) – Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny na oczy i nozdrza (Wet.)

Lyophilisate and solvent for oral suspension (Vet.) – Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny doustnej (Wet.)

Nasal spray, lyophilisate and solvent for suspension (Vet.)Aerozol do nosa, liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny (Wet.)

Syrup in sachet – Syrop w saszetce

 

 

    Prezes Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

/-/  Grzegorz Cessak