Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

               Grzegorz Cessak

 

Informacja z dnia 1 marca 2019 roku

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatur specjalistów z Polski

do grup eksperckich i grup roboczych Komisji Farmakopei Europejskiej

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych informuje, że w roku 2019 zostanie dokonane przez Komisję Farmakopei Europejskiej w Strasburgu (Europejski Dyrektoriat ds. Jakości Leku i Ochrony Zdrowia, EDQM, przy Radzie Europy) cykliczne, co 3-letnie odnowienie składów grup eksperckich i grup roboczych Komisji. Posiedzenia grup odbywają się zwykle ok. 2-3 razy w roku w siedzibie EDQM w Strasburgu.

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy o możliwości zgłaszania kandydatur specjalistów do ww. grup, którzy reprezentować będą Polskę w latach 2020-2023 (w załącznikach wykaz grup i zakres wymaganego przygotowania; informacje dodatkowe dostępne w Departamencie Farmakopei farmakopea@urpl.gov.pl lub telefon 22 492 12 70).

Prosimy o przekazywanie do dnia 3 czerwca 2019 r. (na adres Departamentu Farmakopei Urzędu) zgłoszeń kandydatów wraz z udokumentowaniem odpowiedniego przygotowania zawodowego (w formie CV w języku polskim i angielskim) oraz ze wskazaniem grupy, do której po uzyskaniu na wniosek Prezesa Urzędu akceptacji Ministra Zdrowia, zostaną zgłoszeni specjaliści do Sekretariatu Komisji, zgodnie z procedurą EDQM. W piśmie przewodnim należy zadeklarować, że koszty uczestnictwa w pracach grupy pokrywać będzie jednostka macierzysta kandydata.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że obecnie specjaliści z Polski uczestniczą w pracach następujących grup eksperckich i grup roboczych Komisji Farmakopei Europejskiej:

grupa ekspercka nr 1 Microbiology; grupa ekspercka nr 6 Biological and Biotechnological products; grupa ekspercka nr 10B Organic chemistry – Synthetic semi-synthetic Products; grupa ekspercka nr 10C Organic chemistry – Synthetic semi-synthetic Products; grupa ekspercka nr 13A Herbal drugs and Herbal drug products; grupa ekspercka nr 13B Herbal drugs and Herbal drug products; grupa ekspercka nr 14 Radiopharmaceutical preparations;  grupa ekspercka nr 15V Veterinary vaccines and sera; grupa robocza CST Chromatographic separation techniques; grupa robocza NMR Nuclear magnetic resonance spectroscopy;  grupa robocza PA Pyrrolizidine Alkaloids; grupa robocza PRP Precursors for radiopharmaceutical preparations; grupa robocza TCM Traditional Chinese Medicines; grupa robocza VIT Vitamins; grupa robocza VSADM Vibrational Spectroscopy and Analytical Data Modelling.

 Prezes Urzędu                          

Rejestracji Produktów Leczniczych,       

             Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

/-/  Grzegorz Cessak