Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

               Grzegorz Cessak

 

INFORMACJA

PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH,

WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH

z dnia 10 września 2020 r.

w sprawie zmiany sposobu wysyłania korespondencji z Urzędu w postępowaniach dotyczących zmian porejestracyjnych

w procedurach europejskich (MRP/DCP)

 

Uprzejmie informuję, że zmianie ulega sposób wysyłania korespondencji do podmiotów odpowiedzialnych w postępowaniach dotyczących zmian porejestracyjnych w procedurach europejskich (MRP/DCP), dla których państwem referencyjnym jest Polska (RMS-PL).

Obecnie zawiadomienia kończące postępowania oraz pisma wydawane w toku postępowania są wysyłane do podmiotu odpowiedzialnego w postaci elektronicznej (kopia) oraz dodatkowo w postaci papierowej (oryginał). W celu ujednolicenia sposobu wysyłania korespondencji oraz usprawnienia obiegu dokumentacji Prezes Urzędu informuje, że podmioty odpowiedzialne będą otrzymywały zawiadomienia i pisma w sprawie wyłącznie w postaci dokumentu elektronicznego (oryginał).

Powyższe zmiany dotyczą postępowań, których termin zakończenia przypadał będzie po dniu publikacji niniejszej informacji.

Prezes Urzędu Rejestracji                   

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych                

/-/ Grzegorz Cessak