Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

             Grzegorz Cessak

Informacja Prezesa Urzędu

z dnia 9 lipca 2020 r.

w sprawie Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych

 

Uprzejmie informuję, iż w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stan na dzień 1 stycznia 2020 r.

Treść Obwieszczenia Prezesa Urzędu wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2020 r. (poz. 48) i jest dostępna pod adresem: http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2020/48/journal/6191

Załącznik Nr 1 obejmuje produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w ramach procedury narodowej oraz procedur europejskich, których łączna liczba wynosi 10 258 produktów.

Załącznik Nr 2 obejmuje produkty lecznicze dopuszczone do obrotu przez Komisję Europejską w liczbie 2 724 produktów.

Załącznik Nr 3 obejmuje produkty lecznicze posiadające pozwolenie na import równoległy w liczbie 3 391 produktów.

Załącznik Nr 4 obejmuje produkty lecznicze weterynaryjne dopuszczone do obrotu w ramach procedury narodowej oraz procedur europejskich, których łączna liczba wynosi 1 563 produkty.

Załącznik Nr 5 i 6  obejmuje produkty lecznicze weterynaryjne dopuszczone do obrotu przez Komisję Europejską, a także produkty lecznicze weterynaryjne posiadające pozwolenie na import równoległy, w łącznej liczbie 447 produktów.

Prezes                         

Urzędu Rejestracji Produktów      

Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych         

/-/ Grzegorz Cessak