Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

            Grzegorz Cessak 

 

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie publikacji materiałów edukacyjnych i komunikatów bezpieczeństwa w Rejestrze Produktów Leczniczych

 

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych informuje, że w Rejestrze Produktów Leczniczych  będą zamieszczane materiały edukacyjne oraz komunikaty bezpieczeństwa. Ww. dokumenty będą publikowane razem z drukami informacyjnymi, decyzjami, raportami oceniającymi oraz streszczeniem Planu Zarządzania Ryzykiem.

Powyższe działania mają na celu rozpowszechnianie informacji dotyczących bezpieczeństwa farmakoterapii wśród fachowych pracowników ochrony zdrowia i pacjentów oraz minimalizowania ryzyka występowania działań niepożądanych.

Materiały edukacyjne i komunikaty bezpieczeństwa będą publikowane w Rejestrze Produktów Leczniczych dla danego produktu leczniczego po zakończeniu procesu oceny dokumentów i uzgodnieniu finalnej wersji z podmiotem odpowiedzialnym. Szczegółowa informacja na temat zatwierdzania materiałów edukacyjnych oraz komunikatów zamieszczona jest w następujących Informacjach Prezesa:

  • Informacja Prezesa Urzędu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zasad oceny i zatwierdzania materiałów edukacyjnych w aspekcie realizacji Planu Zarządzania Ryzykiem (Risk Management Plan, RMP)
  • Informacja Prezesa Urzędu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zasad uzgadniania i rozpowszechniania komunikatów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych skierowanych do fachowych pracowników ochrony zdrowia (Direct Healthcare Professional Communication, DHPC).

Prezes Urzędu Rejestracji                 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych                 

/-/ Grzegorz Cessak                   

Do archiwum: 
Nie