Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

             Grzegorz Cessak

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie najnowszych badań dotyczących skuteczności pełnych szczepień w zapobieganiu COVID-19

Wraz z rosnącym rozpowszechnianiem się wariantu Delta koronawirusa SARS-CoV-2 w krajach Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Europejska Agencja Leków (EMA) i Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) zdecydowanie zachęcają osoby, które kwalifikują się do szczepienia, lecz nie zostały jeszcze zaszczepione, aby zdecydowały się na ten krok.

Pełne szczepienie dowolną zatwierdzoną szczepionką zapewnia wysoki poziom ochrony przed poważną chorobą i śmiercią wywołaną przez SARS-CoV-2, w tym wariantami, takimi jak Delta. Najwyższy poziom ochrony uzyskuje się po upływie ok. 7-14 dni od  podania ostatniej dawki szczepionki. Szczepienia są również ważne z punktu widzenia ochrony osób najbardziej zagrożonych ciężką postacią choroby i hospitalizacją, ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa oraz zapobiegania pojawiania się nowych wariantów wirusa. ECDC podkreśla, że do momentu uodpornienia większego odsetka populacji, ryzyko wciąż jest znaczne, a szczepionki pozostają najlepszą dostępną opcją, aby uniknąć wzrostu zachorowań i zgonów. Ponieważ kampanie szczepień nabierają tempa w całej UE/EOG, w niektórych przypadkach wskazane może być rozważenie skrócenia odstępu pomiędzy pierwszą a drugą dawką w ramach dozwolonych limitów, szczególnie w przypadku osób zagrożonych ciężkim COVID-19.

Chociaż skuteczność wszystkich szczepionek przeciw COVID-19 dopuszczonych w UE/EOG jest bardzo wysoka, żadna szczepionka nie daje pełnej, stuprocentowej skuteczności. Możliwe jest zatem występowanie zakażeń u osób zaszczepionych, choć wówczas szczepionki mogą w dużym stopniu zapobiegać poważnemu przebiegowi choroby. Ważnym jest również fakt, iż tak długo jak wirus krążyć będzie w populacji, tak długo obserwowane będą przypadki infekcji przełomowych i kolejne mutacje.

EMA i ECDC nadal zaangażowane są w ścisłą współpracę z innymi organami UE i agencjami krajowymi w celu gromadzenia, tworzenia i udostępniania danych naukowych, aby wspierać państwa członkowskie w ochronie zdrowia publicznego.

Prezes Urzędu                                

Rejestracji Produktów Leczniczych,          

            Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

/-/  Grzegorz Cessak                           

Źródło: https://www.ema.europa.eu/en/news/ecdc-ema-update-covid-19