Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

             Grzegorz Cessak

 

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 5 października 2020 r. 

w sprawie raportu z wrześniowego posiedzenia grupy koordynacyjnej CMDh (15-16 września 2020)

 1. EMA endorses use of dexamethasone in COVID-19 patients on oxygen or mechanical ventilation

CHMP zakończył przegląd wyników jednego z badań RECOVERY, które dotyczyło stosowania deksametazonu w leczeniu hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 poddawanych inwazyjnej wentylacji mechanicznej, otrzymujących tlen lub nie otrzymujących wsparcia oddechowego, uznając że deksametazon może zostać uznany za opcję leczenia pacjentów wymagających tlenoterapii. 

EMA zatwierdza stosowanie deksametazonu u dorosłych i młodzieży (powyżej 12 roku życia i masie ciała co najmniej 40 kg), którzy wymagają uzupełniającej terapii tlenowej. We wskazaniu tym deksametazon może byś stosowany zarówno doustnie jak i w iniekcjach i infuzjach dożylnych. Rekomendowana dawka to 6 mg podawana raz dziennie przez 10 dni.

Firmy posiadające pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla leków zawierających jako substancję czynną deksometazon mogą złożyć wniosek o dodanie tego nowego zastosowania zarówno do właściwych organów krajowych, jak i do EMA.

Szczegółowe informacje przedstawione są w załączonym dokumencie CMDh press release – September 2020.

 1. Implementation of updated excipients guideline

Podmiotom odpowiedzialnym przypomina się o zbliżającym się terminie wdrożenia aktualizacji zawartych w załączniku do wytycznych WE w sprawie substancji pomocniczych na etykietach i ulotkach dołączanych do opakowań produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

CMDh uzgodniła, że nie zostanie przyznane żadne ogólne przedłużenie terminu implementacji ww. aktualizacji. Jedynie właściwe organy krajowe mogą, w szczególnych przypadkach, podjąć decyzję o przedłużeniu tego terminu.

Ponadto, zgodnie z opublikowanym dokumentem CMDh Questions and Answers on Variations Q3.16 (https://www.hma.eu/20.html), CMDh przypomina o możliwości wdrożenia aktualizacji dotyczących substancji pomocniczych, które nie wpływają na treść dokumentacji, jako zmian redakcyjnych w zakresie innej planowanej zmiany typu IB lub typu II (lub zmiany typu worksharing) z grupy C.

 1. Update on nitrosamines in medicines

Zaktualizowano wytyczne w odniesieniu do Art. 5(3) odnośnie nitrozamin w celu dodania informacji na temat unikania przedkładania na 1 etapie  wyników przedwczesnej oceny ryzyka wskazujących na potencjalne ryzyko jedynie z powodu braku danych.

Zaktualizowany dokument zostanie opublikowany na stronie CMDh w zakładce „Advice from CMDh, Nitrosamine impurities”.

 1. United Kingdom's withdrawal from the European Union

W związku z zakończeniem okresu przejściowego 31 grudnia 2020 r. MAHy proszone są o przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zmian w celu zagwarantowania, że ich leki dopuszczone są do obrotu zgodnie z prawem UE i mogą pozostać na rynku UE po zakończeniu okresu przejściowego.

Jednocześnie przypomina się o konieczności zapoznania się z przepisami obowiązującymi w Irlandii Północnej po zakończeniu okresu przejściowego, zgodnie z Protokołem w sprawie Irlandii/ Irlandii Północnej.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej CMDh w zakładce „Brexit”.

 1. Implementation of PRAC signal recommendation on “buprenorphine; buprenorphine, naloxone – Drug-drug interaction with serotonergic drugs leading to serotonin syndrome”

CMDh wyraził opinię dotyczącą implementacji wyników rekomendacji odnośnie sygnału PRAC dla buprenorfiny, opublikowanej w maju 2020 r. (https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/pharmacovigilance/signal-management/prac-recommendations-safety-signals).

Szczegóły przestawiono w dokumencie CMDh press release – September 2020.

 1. Update of CMDh guidance documents with regard to orphan similarity assessment

Zaktualizowano niektóre wytyczne dotyczące procedur DCP/MRP/RUP w celu podkreślenia zmian związanych z oceną podobieństwa produktów leczniczych do dopuszczonych do obrotu sierocych produktów leczniczych (‘orphan similarity’) w związku z niedawno zmienionymi szablonami oceny (RMS AR 70 i RMS AR 120). Zaktualizowane dokumenty zostaną opublikowane na stronie internetowej CMDh w zakładce “Procedural Guidance, Application for MA (DCP, MRP/RUP)”.

Ponadto, planowane są również prace mające na celu aktualizację szablonów „Assessment Report MRP Overview” oraz “Update Assessment report for Repeat use procedures”.

 1. “Blue-box” requirements

Zaktualizowano wytyczne dotyczące wymagań „Blue-box” dla niektórych państw członkowskich, w tym dla Polski. Zaktualizowany dokument zostanie opublikowany na stronie internetowej CMDh w sekcji „Procedural Guidance, Application for MA”.

 1. GCP Inspectors Working Group/CMDh Working Party

Na stanowisko przewodniczącego grupy Joint GCP Inspectors Working Group/CMDh Working Party ponownie wybrano dr Jayne Crowe (IE).

 1. CMDh positions following PSUSA procedures for nationally authorised products only

Zalecenia PRAC przyjęte przez CMDh - zmiany pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych zawierających następujące substancje czynne:

 • bendamustyny chlorowodorek
 • połączenie kamfosulfonianu kodeiny i benzoesanu sodu, a także połączenie kamfosulfonianu kodeiny, sulfogwajakolu i wyciągu z grindelii
 • iopamidol
 • etynyloestradiol i lewonorgestrel oraz etynyloestradiol (tzw. combination pack)
 • fenylefryna (postacie farmaceutyczne do stosowania w okulistyce)

Szczegółowe  informacje zostaną opublikowane na stronie internetowej EMA.

 1. Outcomes of informal PSUR work-sharing procedures

CMDh przyjęło ocenę PRAC dla produktu leczniczego Itulazax (standaryzowany wyciąg alergenowy pyłku brzozy (Betula verrucosa)). PAR zostanie opublikowany na stronie CMDh w zakładce “Pharmacovigilance, PSURs, Outcome of informal PSUR worksharing procedures”.

 1. EU Work-sharing Articles 45 & 46 of the Paediatric Regulation – Public Assessment Reports

Uzgodniono i przyjęto PAR dla oceny badań pediatrycznych złożonych zgodnie z art. 46 dla produktów:

 • Vaxigrip Tetra (czterowalentna szczepionka przeciw grypie (inaktywowana, typu split)
 • Wilate (i inne związane) (ludzki czynnik krzepnięcia VIII, czynnik von Willebranda)
 • Foster NEXThaler (i inne związane) (beklometazon, formoterol)
 • Temesta/Tavor/Ativan (lorazepam)

PAR zostaną opublikowane na stronie internetowej CMDh w zakładce „Paediatric Regulation,Assessment reports”.

 1. MRP/DCP statistics in the first semester of 2020

Statystyki dotyczące nowych aplikacji w procedurze MRP i DCP (pierwsza połowa roku 2020) zostaną opublikowane na stronie internetowej CMDh. Statystyki te będą zawierały również informacje dotyczące procedur podziału pracy, procedur referralowych i procedur podziału pracy w pediatrii zgodnie z art. 45 i 46 rozporządzenia pediatrycznego.

 1. Timetables for requests for recommendations on the classification of an unforeseen variation in accordance with Article 5 of Regulation (EC) No. 1234/2008

CMDh przyjęła zaktualizowany harmonogram, który zostanie opublikowany na stronie internetowej CMDh w zakładce „Procedural guidance, Variation, Art. 5 recommendations”.

 1. Timetables for MRP/DCP applications referred to the CMDh in accordance with Article 29(1) of Directive 2001/83/EC

CMDh przyjęła zaktualizowany harmonogram dotyczący wniosków dla procedur MRP/DCP kierowanych do CMDh w ramach procedury referralowej w 2021 roku.  Zaktualizowany dokument zostanie opublikowany na stronie internetowej CMDh w zakładce „CMDh referrals”.

Szczegółowe informacje: https://www.hma.eu/249.html

 

Prezes Urzędu Rejestracji                     

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych                   

/-/ Grzegorz Cessak                        

Do archiwum: 
Nie