Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

             Grzegorz Cessak

Informacja Prezesa Urzędu

z dnia 5 czerwca 2019 r.

w sprawie Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych

 

Uprzejmie informuję, iż w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stan na dzień 1 stycznia 2019 r.

Treść Obwieszczenia Prezesa Urzędu wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia z dnia 5 czerwca 2019 r. (poz. 44) i jest dostępna pod adresem: http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2019/44/journal/5462

Załącznik Nr 1 obejmuje produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w ramach procedury narodowej oraz procedur europejskich, których łączna liczba wynosi 10 363 produkty.

Załącznik Nr 2 obejmuje produkty lecznicze dopuszczone do obrotu przez Komisję Europejską w liczbie  2 656 produktów.

Załącznik Nr 3 obejmuje produkty lecznicze posiadające pozwolenie na import równoległy w liczbie 3 248 produktów.

Załącznik Nr 4 obejmuje produkty lecznicze weterynaryjne dopuszczone do obrotu w ramach procedury narodowej oraz procedur europejskich, których łączna liczba wynosi 1 528 produktów.

Załącznik Nr 5 i 6  obejmuje produkty lecznicze weterynaryjne dopuszczone do obrotu przez Komisję Europejską, a także produkty lecznicze weterynaryjne posiadające pozwolenie na import równoległy w łącznej liczbie 387 produktów.

 

 

Prezes                                   

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,    

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

/-/ Grzegorz Cessak