Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

             Grzegorz Cessak

 

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zgłaszania niepożądanych działań leków stosowanych u pacjentów z COVID-19

 

Europejska Agencja Leków oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przypominają pacjentom z potwierdzonym lub podejrzewanym zakażeniem koronawirusem (COVID-19) by zgłaszali informacje o niepożądanych działaniach leków (ndl), jakich doświadczyli, stosując jakikolwiek lek. Dotyczy to zarówno leków podawanych w celu leczenia COVID-19 jak też innych, stosowanych w terapii przewlekłych stanów, na które cierpieli jeszcze przed zakażeniem. Chodzi też o leki, które chorzy mogą używać poza zaaprobowanymi wskazaniami w celu leczenia COVID-19.

Wiedza na temat nowego wirusa jest ciągle niepełna, włączając w to możliwość istnienia interakcji z lekami, które pacjenci mogą przyjmować. Zgłaszając niepożądane działania leków stosowanych w leczeniu COVID-19, pacjenci i fachowi pracownicy opieki zdrowotnej mogą pomóc w pozyskaniu cennej wiedzy potrzebnej przy podejmowaniu świadomej decyzji związanej z bezpiecznym i skutecznym podawaniem leków w pandemii.

Informacje pochodzące od pacjentów i fachowych pracowników opieki zdrowotnej uzupełniają wiedzę pozyskiwaną w badaniach klinicznych i innych rodzajach badań.

Przypominamy pacjentom i fachowym pracownikom opieki zdrowotnej o zgłaszaniu  podejrzeń wystąpienia działań niepożądanych do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na poniższy adres:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl   

Prezes Urzędu Rejestracji                  

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych                  

/-/ Grzegorz Cessak                     

 

https://www.ema.europa.eu/en/news/reporting-suspected-side-effects-medicines-patients-covid-19