Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

              Grzegorz Cessak

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 20  kwietnia 2020 r.

w sprawie aktualizacji informacji w drukach informacyjnych produktów leczniczych w zakresie zgłaszania działań niepożądanych

W związku z udostępnieniem przedstawicielom zawodów medycznych oraz pacjentom i ich opiekunom elektronicznych formularzy zgłoszenia działania niepożądanego, zmianie ulega informacja zamieszczana w drukach informacyjnych produktów leczniczych.

Zapis w drukach powinien zostać zmieniony z:

 

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

 

na:

 

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl   

 

W związku z powyższym podmioty odpowiedzialne obowiązane są wprowadzić stosowne zmiany przy najbliższej czynności regulacyjnej dotyczącej druków informacyjnych.

 

Prezes Urzędu Rejestracji                   

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych                   

/-/ Grzegorz Cessak                      

Do archiwum: 
Nie