Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

      Grzegorz Cessak

 

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie kampanii organizowanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) dotyczącej promowania zgłaszania działań niepożądanych leków oraz bezpiecznej farmakoterapii

 

W dniach 19-23 listopada 2018 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych bierze udział w kampanii prowadzonej w mediach społecznościowych po raz trzeci, mającej na celu promowanie zgłaszania działań niepożądanych leków. Kampania jest częścią ogólnoeuropejskiego tygodnia zwiększania świadomości o bezpiecznej farmakoterapii, podczas którego w tym roku główny nacisk zostanie położony na bezpieczeństwo kobiet w ciąży oraz dzieci.
Pomimo, że leki dopuszczone do obrotu są bezpieczne i skuteczne, po ich podaniu mogą wystąpić działania niepożądane. Ważne jest, aby mieć świadomość istnienia ryzyka związanego ze stosowaniem leków oraz informować o nim zarówno pracowników ochrony zdrowia jak i pacjentów, w tym rodziców i opiekunów oraz osoby planujące ciążę lub będące w ciąży.
Potencjalne działania niepożądane mogą mieć różny charakter i stopień nasilenia. Zgłaszanie objawów niepożądanych pomaga Urzędowi Rejestracji nadzorować bezpieczeństwo stosowania leków dostępnych na rynku i podejmować odpowiednie działania. Niestety, problemem wszystkich systemów nadzoru jest zbyt mała liczba zgłaszanych przypadków - dlatego nasza kampania jest ważna zarówno dla podniesienia świadomości, jak i dla wzmocnienia systemu.
W trakcie kolejnego tygodnia odbędzie się również Światowy Dzień Dziecka organizowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Obie kampanie mają na celu promowanie międzynarodowej wspólnoty oraz poprawę dobrobytu dzieci.
Kampania wspierana jest przez Centrum Monitorowania w Uppsali (WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring), które opracowało animacje kampanii mające na celu zwiększenie liczby otrzymywanych zgłoszeń.

 

Prezes Urzędu Rejestracji              

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych              

/-/ Grzegorz Cessak                  

rysunek z kampanii