Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

              Grzegorz Cessak

 

            Informacja Prezesa Urzędu z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wydanej przez CHMP opinii na temat obecności nitrozoamin w produktach leczniczych

W nawiązaniu do Informacji Prezesa z dnia 10.07.2020 r. w sprawie komunikatu Europejskiej Agencji Leków dot. finalizacji opinii na temat obecności nitrozoamin w lekach, Prezes Urzędu zwraca uwagę, że zgodnie z zaleceniami Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) podmioty odpowiedzialne są zobligowane do przeprowadzenia analizy ryzyka wystąpienia zanieczyszczeń nitrozoaminami również w produktach leczniczych zawierających substancje czynne biologiczne.

Dodatkowo, zgodnie z decyzją Europejskiej Agencji Leków (EMA) oraz Grupy Kordynacyjnej (CMDh), Prezes Urzędu informuje, że harmonogram koniecznych kroków zmierzających do wykrycia ewentualnych zanieczyszczeń nitrozoaminami w produktach leczniczych zostaje zmieniony w następujący sposób:

Syntetyczne produkty lecznicze:

Etap 1: 31.03.2021

Etap 3: 26.09.2022

 

Biologiczne produkty lecznicze:

Etap 1: 01.07.2021

Etap 3: 01.07.2023

 

Szczegółowe informacje dla podmiotów odpowiedzialnych są dostępne w zaktualizowanych dokumentach na stronie EMA oraz CMDh dotyczącej nitrozoamin.

EMA: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/referral-procedures/nitrosamine-impurities

CMDh: https://www.hma.eu/620.html

Prezes Urzędu Rejestracji                     

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych                   

/-/ Grzegorz Cessak                        

 

Do archiwum: 
Nie