Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

EMA opublikowała swój roczny raport w formacie PDF, który pokazuje działania Agencji w zakresie ochrony i promowania zdrowia ludzi i zwierząt w Europie oraz podkreśla najważniejsze osiągnięcia w 2019 r.

Po raz pierwszy raport roczny EMA jest dostępny w wersji cyfrowej. Czytelnik może poruszać się po treściach cyfrowych i zgłębiać niektóre tematy bardziej szczegółowo, na przykład poprzez wywiady i krótkie filmy. Wersja cyfrowa obejmuje również interaktywną oś czasu głównych działań Agencji w 2019 r.

W pierwszej części raportu zwrócono uwagę na niektóre główne inicjatywy i wyzwania Agencji, w tym na udaną relokację do Amsterdamu, opracowanie i finalizację „EMA Regulatory Science to 2025 Strategic reflection”, rekomendacje opracowane przez EMA i właściwe organy krajowe dotyczące Big data w przepisach dotyczących leków i reakcja na odkrycie zanieczyszczeń leków nitrozaminami.

Druga część poświęcona jest kluczowym liczbom, w tym podstawowym statystykom, które podsumowują główne wyniki procedur regulacyjnych i działań EMA, a także trendy i zmiany zaobserwowane w ostatnich latach. Więcej informacji statystycznych na temat EMA można znaleźć w wersji gotowej do wydruku w formacie pdf, która jest publikowana wraz z cyfrowym raportem rocznym.

Raport dostępny jest na stronie internetowej: https://www.ema.europa.eu/en/news/annual-report-2019-published