Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

W dniach 11-13 lipca Austriackie  Federalne Biuro ds. Bezpieczeństwa w OchronieZdrowia (Austrian Federal Office for Safety in Heath Care – BAGS) wypełniająctradycje spotkań organów kompetentnych w ramach przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej zorganizowało 93. posiedzenie Grupy Szefów Agencji Leków.

Polskę reprezentowała delegacja URPLWMiPB podprzewodnictwem dr Grzegorza Cessaka, Prezesa Urzędu.

Spotkanie to poświęcone było WieloletniemuProgramowi Pracy Sieci Organów Kompetentnych do roku  2020. Dokument ten przyjęty dwa lata temu mana celu określenie strategicznych celów dla organów regulacyjnych w UniiEuropejskiej i krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ponadto określadziałania, jakie mają zostać podjęte dla osiągnięcia zakładanych rezultatów.Głównymi obszarami ujętymi w Programie są:

 • dostępność odpowiednio dopuszczonych leków;
 • antybiotykooporność  ;
 • program rozwoju kompetencji za pośrednictwem Centrum SzkoleniaSieci UE EUNTC;
 • opracowanie skutecznego, efektywnego i opartego na współpracypodejścia do inspekcji;
 • innowacyjność i dostęp do nowych leków;
 • współpraca międzynarodowa;
 • wdrożenie strategii telematyki;
 • optymalizacja działań regulacyjnych;
 • reagowanie na sytuacje zagrożenia zdrowia publicznego izwierząt;
 • wzmocnienie nadzoru;
 • wsparcie dla lepszego wykorzystania farmakoterapii.

Podczas 93. posiedzenia HMA zgromadzeniszefowie agencji krajowych dokonali przeglądu postępów w realizacji założonychcelów dla każdego z określonych obszarów oraz przeanalizowali zagrożeniapłynące ze skutków brexit’u.

Ponadto omówiono także aktualną sytuację kryzysowąwywołaną koniecznością wycofania leków zawierających substancję czynną valsartanum.Przypadek ten był okazją do wymiany na forum informacji o indywidualnych mechanizmachpostępowania regulatorów w poszczególnych krajach w sytuacjach tego typu. W kwestii prowadzonych badań jakości substancji czynnych należących do grupy sartanów wypowiedziałasię również dr Suzanne Keitel Dyrektor Dyrektoriatu Europejskiego ds. Jakości Leków i Ochrony Zdrowia (European Directoratefor the Quality of Medicnes & Healthcare – EDQM).

Kolejne spotkanie Szefów Agencji Leków organizowane pod egidą prezydencji austriackiej odbędzie się w listopadzie tego roku.